• بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلول های فیبروبلاست l929 در محیط آزمایشگاه(in-vitro)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 690
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: در بیشتر موارد وقتی جراحی پریودنتال تکمیل می گردد، ناحیه مورد عمل توسط پانسمان پریودنتال پوشیده می شود. پس از حذف پانسمان مزبور، حساسیت های عاجی از جمله مشکلات شایع بیماران بعد از جراحی های لثه می باشد. یکی از موادی که جهت رفع این مشکل استفاده شده، هیدروکسیدکلسیم است. برای محققین حاضر این تصور وجود داشت که راهی بیابند تا بتوانند از این ماده همراه با پانسمان های پریودنتال استفاده کنند. از طرفی این ظن وجود داشت که به واسطه توان قلیایی بالای هیدروکسید کلسیم ممکن است که همراه نمودن آن با خمیر پانسمان پریودنتال اثرات سوئی بر روی بافت لثه باقی گذارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیتوتوکسیک پانسمان پریودنتال حاوی هیدروکسید کلسیم بر روی سلول های فیبروبلاست l929 در محیط آزمایشگاه بود.

  مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده و در محیط آزمایشگاهی روی رده l929 سلول های فیبروبلاست موش انجام گردیده است. سلول ها به دو روش کیفی (مشاهده در زیر میکروسکوپ نوری) و کمی (تست mtt) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بمنظور تهیه عصاره مورد نظر خمیر پانسمان پریودنتال با مقادیر 10 ,5 ,1 ,0 mg هیدروکسیدکلسیم مخلوط گردید، سپس اتوکلا و شده و در 5cc محیط کشت dmem قرار داده شد. پس از انکوباسیون در زمان های 24، 48 و 72 ساعت عصاره تهیه شده به عنوان محیط کشت استفاده شد و سلول ها از لحاظ مورفولوژی بعد از زمان های 24، 48 و 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفتند. برای گروه کنترل فقط از سلول های فیبروبلاست l929 و محیط کشت dmem فاقد عصاره استفاده شد. در آزمایش کمی به روش mtt پس از اضافه نمودن نمک تترازولیوم به سلول ها، جذب نوری توسط دستگاه elisa reader در هر یک از نمونه ها اندازه گیری و با استفاده از آزمون chi-square, kruskal wallis مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  نتیجه گیری:

  از این مطالعه می توان چنین نتیجه گیری کرد که اثر سمیت اندکی که در چهار گروه مورد آزمایش مشاهده می شد ناشی از ماده پانسمان پریودنتال می باشد و هیدروکسید کلسیم در هیچ یک از غلظت های مورد استفاده دارای اثرات سوء بر رشد سلول ها نبوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم