• مقایسه اثرات آرام بخشی پروپوفول-کتامین با پروپوفول هنگام انجام بلوک رتروبولبار در جراحی کاتاراکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 529
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: بلوک رتروبولبار یک فرآیند نسبتًا دردناک و نامطلوب برای بیمار به شمار می رود، لذا هنگام انجام بلوک جهت ایجاد راحتی و ایمنی بیمار از داروهای آرام بخش استفاده شود. این مطالعه با هدف شناخت اثرات آرام بخشی کتامین و پروپوفول نسبت به اثرات آرام بخشی پروپوفول در بیمارانی که با بلوک رتروبولبار تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار می گیرند، انجام شده است.

  روش بررسی: در این مطالعه، 60 بیمار تحت عمل جراحی کاتاراکت با بلوک رتروبولبار به صورت تصادفی در دو گروه، قرار گرفتند. تحت شرایط یکسان، در گروه پروپوفول بیماران جهت انجام آرام بخشی، 0.3 mg/kg پروپوفول و در گروه کتامین به همراه پروپوفول بیماران 0.15 mg/kg کتامین بعلاوه 0.3 mg/kg پروپوفول دریافت کردند. علایم حیاتی، وضعیت آرام بخشی و خواب آوری و فشار داخل چشم، فراموشی، زمان شروع و مدت زمان آرام بخشی در تمام بیماران ثبت شد. همچنین عوارض جانبی در عرض 24 ساعت بعد از عمل را بررسی نمودیم. داده های کمی بوسیله t-test و داده های کیفی توسط آزمون x2 تحلیل گردید.

   یافته ها: مدت زمان آرام بخشی بیمار در گروه پروپوفول-کتامین (2.8±5.8 دقیقه) طولانی تر از گروه پروپوفول (2.4±4.1 دقیقه) بود (p<0.05). فشار داخل چشم نیز به طور متوسط در گروه پروپوفول-کتامین نسبت به گروه پروپوفول کاهش داشت (p<0.05). از طرف دیگر نیاز به داروی آرام بخش اضافی، بیداری و واکنش های روانی در گروه پروپوفول و کتامین کمتر از گروه پروپوفول بود. از نظر عوارض بالینی 7 نفر در گروه پروپوفول و 6 نفر در گروه پروپوفول-کتامین دچار عوارض شدند که در گروه پروپوفول بیشتر از نوع سرگیجه و در گروه پروپوفول-کتامین از نوع بی قراری بود.

  نتیجه گیری: در بیماران تحت بلوک رتروبولبار جهت اعمال کاتاراکت با اضافه کردن کتامین به پروپوفول در مقایسه با پروپوفول، باعث طولانی شدن زمان آرام بخشی و نیز کاهش فشار چشم، بدون افزایش عوارض ناخواسته و مضر در آنها می گردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها