اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تغییر بیان پروتیین های rgs10 ,rgs4 به دنبال ایجاد اثرات ضد تشنجی تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در کیندلینگ مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر بالغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 555
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: اثرات درمانی استفاده از تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (lfs) در بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان در حال مطالعه است. یکی از مکانیسم های عمل lfs فعال کردن گیرنده هایی است که به پروتیین های gi مرتبط هستند، در این تحقیق تغییر بیان پروتیین هایrgs10 ,rgs4، به دنبال ایجاد اثرات ضد تشنجی lfs بررسی شد.

  روش ها: حیوانات با روش کیندلینگ سریع با تحریکات الکتریکی مسیر پرفورنت کیندل شدند. lfs هر روز پس از اتمام تحریک کیندلینگ اعمال می شد. بعد از اتمام ثبت ها از ناحیه شکنج دندانه دار نمونه برداری شد و با روش وسترن بلات تغییر بیان پروتیین های lfs rgs10 ,rgs4 بررسی شد.

  یافته ها: اعمال lfs به مسیر پرفورنت روند کیندلینگ را به طور بارزی به تاخیر انداخت و تعداد تحریکات لازم برای رسیدن به هر یک از مراحل مختلف تشنج را افزایش داد. همچنین به دنبال اعمال lfs مدت زمان امواج تخلیه های متعاقب به طور معنی داری کاهش یافت. اعمال lfs پس از تحریکات کیندلینگ بیان پروتیین های rgs10 ,rgs4 را کاهش داد.

  نتیجه گیری: نتایج نشان دادlfs  اثر ضد تشنجی معنی داری بر تنشجات القا شده توسط کیندلینگ مسیر پرفورنت دارد. اعمال  lfsپس از تحریکات کیندلینگ بیان rgs10 ,rgs4 را کاهش داد. بنابراین، با کاهش بیان این پروتیین ها مسیرهای داخل سلولی مرتبط با gi مدت زمان بیشتری فعال می مانند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها