اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر تخریب اختصاصی مسیر شکمی-جانبی pag به nrm توسط نوروتوکسین ibotenic acid در آزمون فرمالین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 792
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نورون هایی که از قسمت شکمی-جانبی pag به هسته رافه ماگنوس nrm می روند، حاوی  اسیدهای تحریکی eaa به عنوان ناقل شیمیایی هستند. این مسیر نقش مهمی در سیستم پایین رونده تعدیل درد ایفا می کند. جهت تعیین نقش این مسیر اختصاصی در درک درد، تخریب شیمیایی در ناحیه شکمی-جانبی pag به صورت یک طرفه با استفاده از ماده ibotenic acid در دو دوز 0.5 μl ,0.2 μl (نوروتوکسین اختصاصی نوروتوکسین اختصاصی نورون های حاکی eaa) در موش های صحرایی نر انجام شد. پس از یک هفته میزان درک درد از طریق آزمون فرمالین (50 μl ,10%) به مدت 60 دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان آزمایشات، حیوانات توسط فرم آلدئید 10% پرفیوز شدند. جهت تعیین ناحیه تزریق، رنگ آمیزی نیسل بر روی مقاطع 80 میکرونی تهیه شده توسط وایبراتوم انجام گرفت. نتایج افزایش معنی داری را در فاز اول فرمالین در گروه های آزمون نسبت به کنترل نشان می دهد. در فاز دوم تنها میزان 0.5 μl نوروتوکسین سبب کاهش معنی دار این فاز شده است. نتایج نشان می دهند که گیرنده های nmda موجود در pag در درک درد ناشی از فرمالین دخالت دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم