• بررسی میزان تراکم استخوان در زنان روستایی کوار فارس (مطالعه کوهورت کوار)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که باعث شکستگی استخوان ها می شود. این بیماری با اندازه گیری میزان تراکم استخوان در مهره های کمر و استخوان فمور با کمک روش dxa تشخیص داده می شود. هدف این مطالعه اندازه گیری میزان تراکم معدنی استخوان (bmd) و تعیین شیوع استئوپروز و استئوپنی در زنان روستای کوار استان فارس بر اساس معیارهای who و منابع محلی می باشد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه 266 زن سالم روستایی کوار که در سن 20-85 سال قرار داشتند شرکت کردند. اندازه گیری bmd مهره های کمر (l2-l4)، گردن فمور و کل استخوان فمور توسط روش dxa صورت گرفت.

  یافته ها: حداکثر توده استخوانی مهره های کمر و کل استخوان فمور به ترتیب در سنین 34±2, 29±2 سال رخ داد. شیوع استئوپروز در مهره های کمر با مقیاس 29.7, who درصد و با معیار منبع ایرانی 10.5 درصد بود. همچنین با استفاده از معیار who، شیوع استئوپروز کل استخوان فمور در زمان روستایی 15.4 درصد بود در حالیکه با معیار رفرانس ایرانی 16.2 درصد بود.

  نتیجه گیری: بر اساس اطلاعات پایه bmd زنان روستایی کوار استان فارس که این مطالعه فراهم کرد، نشان داده شد که شیوع استئوپروز در زنان روستایی ایران شایع تر از زنان شهری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها