• بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت a در جمعیت شهری روستایی شهرستان ملکان برحسب سن و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 424
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
  سابقه و هدف: شیوع هپاتیت a بر اساس سن، ناحیه جغرافیایی و عوامل اجتماعی و محیطی متفاوت است. هدف این مطالعه، بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت a بر اساس گروههای سنی مختلف و بررسی ارتباط عوامل موثر محیطی و اجتماعی با میزان شیوع بیماری است.
   

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، سرم 346 نفر از نظر مقدار hav igm, hav ab total با روش elisa ارزیابی شد. همچنین اطلاعات ضروری شامل سن، جنس، نوع مسکن، نوع آب مصرفی، شغل و میزان سواد فرد و والدینش به کمک یک پرسشنامه جمع آوری شد. بود. از آزمون کای دو برای آنالیز نتایج استفاده شد.

  یافته ها: 63 نفر (23.9%) از افراد مورد پژوهش hav ab total مثبت داشتند حال آنکه میزان hav igm صفردرصد بود. ارتباط معنی داری از نظر جنس مشاهده نشد. میزان وابسته به سن آنتی بادی در هر دو جنس مشابه و در سنین بالاتر افزایش نشان داد. رابطه بین سطح تحصیلات فرد (وپدرش) و نتیجه آزمایش و تفاوت مقادیر مثبت hav بر اساس نوع آب مصرفی معنی دار بود.

  نتیجه گیری: تفاوت قابل ملاحظه ای در مناطق مختلف از نظر شیوع hav ab دیده می شود. میزان اندک آنتی بادی با توجه به نتایج مطالعه حاضر و پژوهشهای قبلی، نشانه احتمال تغییر الگوی hav در ایران است. انجام hav ab برای اطرافیان بیمار و تجویز واکسن و ایمونوگلوبولین برای پیشگیری توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها