• ارزیابی تاثیر خطوط مرجع جمجمه ای بر تفسیر سفالومتریک افراد بالغ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 717
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   
   
  زمینه: وضعیت طبیعی سر (nhp) موقعیتی استاندارد شده است که قابلیت تکرار بالایی دارد که در مقایسه با تفاوت مرجود در بین افراد در خطوط مرجع خارج جمجمه ای قابل چشم پوشی است. علاوه بر این تفاوت های قومی و نژادی در اندازه گیری های سفالومتری وجود دارد.
   

  هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیر خطوط مرجع جمجمه ای بر تفسیر سفالومتریک افراد بالغ انجام شد. 

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی طی سال های 1376 تا 1379 بر روی 60 نفر از دانشجویان شهر قزوین انجام شد. افراد دارای ناهنجاری مادرزادی و اکتسابی و بدشکلی های صورت، تاریخچه درمان ارتودنسی، سابقه جراحی سر و صورت و مشکلات مفصل گیجگاهی-فکی (tmj) و اسپاسم عضلانی از مطالعه خارج شدند و هیچ گونه انتخابی در اکلوژن صورت نگرفت. از تمام افراد یک نگاره جانبی سر توسط یک کاردان با استفاده از یک دستگاه و آینه تهیه شد و یک عکس جانبی صورت در وضعیت طبیعی سر گرفته شد. زوایای خطوط مرجع bana, sn و فرانکفورت نسج سخت با استفاده از رادیوگرافی نسبت به خط عمود واقعی اندازه گیری شد. زاویه فرانکفورت نسج نرم از روی عکس با خط عمود واقعی سنجیده شد. میانگین، انحراف معیار و خطای معیار در مورد هر یک از خطوط محاسبه و تفاوت بین زوایا به وسیله آزمون تی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: طیف سنی شرکت کنندگان 19 تا 29 سال (دختران 2.76±22.5 و پسران 2.94±23.45 سال) بود. کم ترین انحراف و خطای معیار مربوط به خط (3.86±0.051)sn و بیش ترین آنها مربوط به خط (4.53±0.51)bana بود. کم ترین میزان تابعیت مربوط به زوایای فرانکفورت نسج نرم و سخت نسبت به خط افقی واقعی بود (r2=0.39, p<0.003, r=0.015). بیشترین میزان تابعیت زوایا از یکدیگر مربوط به زاویه خطوط sn, bana با خط افقی واقعی بود (r=0.086, p<0.000, r2=0.079).

  نتیجه گیری: در صورت ثبت دقیق nhp در بالغین، تشخیص ناهنجاری های دندانی-صورتی با استفاده از خطوط مرجع جمجمه ای قابل اطمینان تر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها