• عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر از دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی کرمان 1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 519
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: توقیف و مصرف بالای مواد مخدر در ایران، کشور ما را به عنوان خطرناک ترین منطقه در جهان مطرح کرده است. لذا، با شناخت عوامل مؤثر در اعتیاد در جمعیت در معرض خطر میتوان به بررسی لایه های زیرین آسیب شناسی اعتیاد پرداخت.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثر در گرایش به مواد مخدر از دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی کرمان در سال 1384 انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه کیفی در سال 1384 با روش بارش افکار در کارگاه های مسأله یابی بر روی 352 دانش آموز انجام شد. دانش آموزان از 9 دبیرستان کرمان بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند، داده ها با توجه به کلمه ها، عبارت ها و مفاهیم، کدبندی و طبقه بندی شده و در انتها تحلیل محتوا شدند.

  یافته ها: بیش ترین عبارت ها در حوزه اقتصاد (20.1%)، خانواده (19.1%) و روابط (14.8%) قرار داشتند. که در این خصوص مستمری بالای جوانان ثروتمند، مطرح شدن قاچاق فروشی به عنوان شغل و استفاده از کودکان در جابه جایی مواد، مقوله های جدید مورد بحث بودند. دانش، نگرش، ارزش ها، وسایل ارتباط جمعی و تحصیل به ترتیب مبنای 8.9%، 8.9%، 7.9%، 6% و 5.7% اظهارات را تشکیل می دادند در این خصوص نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد مخدر، کمبود دانش عمومی در استفاده درمانی از مواد، گردهمایی جوانان مجرد و مشکل کنکور مطرح شدند.

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اطلاع رسانی میدانی با گرایش به لایه های درونی ارزش ها و نگرش ها جهت ظرفیت سازی در راستای افزایش عوامل محافظت کننده فردی، اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها