• اثر thiourea بر استحکام برشی پیوند کامپوزیت به مینای سفید شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 552
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: کاهش استحکام اتصال کامپوزیت به دندان پس از سفید کردن مانع از ترمیم فوری دندان می شود.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر thiourea بر استحکام پیوند کامپوزیت به مینای سفید شده انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1386 در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. سطوح مینایی 96 دندان پرمولر سالم انسانی به طور تصادفی به 8 گروه 12 تایی تقسیم شدند. گروه های تجربه (6 گروه) با کاربامید پراکساید %15 سفید شدند، ولی 2 گروه شاهد سفید نشده، باند گردیدند. از میان گروه های تجربی در گروه های 3 و 4، عمل باندینگ 24 ساعت پس از سفید شدن انجام شد. در گروه های 5 و 6 دندان ها با مخلوط کاربامیدپراکساید و thiourea درمان شدند و سپس بلافاصله باند شدند. در گروه های 7 و 8 عمل باندینگ یک هفته پس از سفیدشدن انجام شد. در گروه های فرد از single bond، در گروه های زوج از excite استفاده شد. سیلندرهای کامپوزینی به دندان متصل و پس از 24 ساعت مقاومت برشی آنها اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری anova یک طرفه و توکی hsd تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: تفاوت آماری معنی داری بین هیچ یک از گروه ها وجود نداشت. گروه های 4 و 3 به ترتیب کمترین و گروه های 8 و 5 بیش ترین میزان استحکام پیوند را داشتند.

  نتیجه گیری: سفید کردن با کاربامید پراکساید %15، استحکام پیوند کامپوزیت به مینا را بعد از 24 ساعت و یا یک هفته کاهش نمی دهد. استفاده همزمان thiourea با ماده سفید کننده در ترمیم های فوری کامپوزیت از اثرات منفی مواد سفید کننده می کاهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها