• یک روش جدید برای طراحی بهینه دیوار حائل بتن مسلح

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1665
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهمیت فراوان مسائل اقتصادی، رقابت های شدید در کیفیت محصولات با حفظ هزینه ی تولید پایین، محدود بودن منابع طبیعی و نیاز روز افزون بشر اهمیت به کارگیری روش های بهینه سازی در جهان کنونی را نشان می دهد. در این تحقیق، یک روش جدید برای طراحی بهینه ی دیوار حائل بتن مسلح طره ای بر اساس یک الگوریتم موثر، ارائه می شود. به این منظور، ابتدا مسئله ی طراحی دیوار حائل بتن مسلح، به عنوان یک مدل بهینه سازی تعریف می شود. هدف از طراحی، حداقل کردن هزینه ی ساخت سازه با در نظر گرفتن محدودیت های طراحی بر اساس ضوابط آیین نامه aci و آییننامه بتن ایران، و همچنین محدودیت های اجرایی، می باشد. در روش پیشنهادی، در هر چرخه ی طراحی، ابعاد پی، ابعاد دیوار و مقادیر آرماتور، طوری تعیین می شوند که طرح نسبت به طرح موجود بهبود یابد. این چرخه ها تا زمانی ادامه می یابد تا همگرایی حاصل شود. نشان داده می شود که با روش طراحی پیشنهادی مقاله می توان هزینه ی طرح را نسبت به روش طراحی سنتی به طور موثری کاهش داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها