جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
38 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 38 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت ، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت بازرگانی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها