• کشت و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی موش صحرایی با استفاده از سرم تهیه شده از خون محیطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 681
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: بررسی توان سرم تهیه شده از خون محیطی موش صحرایی در پیشبرد رشد و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی همان گونه در مقایسه با سرم گاوی

  مواد و روشها: مغز استخوان از کانال مرکزی استخوانهای درشت نی و ران موش صحرایی خارج شد و در محیط کشت حاوی سرم جنین گاوی (fbs: fetal bovin serum) و سرم تهیه شده از خون محیطی موش صحرایی (pbds: peripheral blood-derived serum) برای سه پاساژ متوالی کشت شد و در طول این مدت توان زیستی، رشد و تکثیر سلولها، با روش mtt [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5- diphernyltrazolium bromide]، شمارش کلون، محاسبه تعداد دوبله شدن جمعیت سلولی و بررسی رشد روزانه سلول (به منظور ترسیم منحنی رشد) مطالعه شد. هر مطالعه 10 بار تکرار شد و میانگین نتایج، مقایسه آماری شد. در مطالعه حاضر برای اطمینان از ماهیت بنیادی- مزانشیمی سلول، از روش تمایز به استخوان و چربی استفاده شد.

  یافته ها: از لحاظ مورفولوژی سلولهای گروه pbds در مقایسه با fbs اندکی دوکی تر و با حد و مرز مشخص تری ظاهر شدند. بر اساس آزمون mtt، سلولهای گروه pbds از لحاظ آماری میزان جذب بالایی داشتند. این شاخص نشان می دهد که سلولهای این گروه از توان زیستی بالایی برخوردار بودند. به علاوه در این گروه، تعداد کلون بیشتری تشکیل شد و تعداد دوبله شدن جمعیت سلولی در حدود دو برابر (p<0.004) بیشتر از گروه fbs بود (17.18 در مقابل 10.54). منحنی رشد ترسیم شده برای دو گروه نیز تفاوتهایی داشت. در گروه pbds بر خلاف fbs فاز lag مشاهده نشد و مرحله رشد لگاریتمی آن شیب بیشتری داشت. بر اساس منحنی رشد، زمان دوبله شدن جمعیت سلولی در گروه 48, pbds ساعت و برای گروه 6 fbs روز بود. سلولهای پاساژ سوم دو گروه مورد مطالعه به راحتی به استخوان و چربی تمایز یافتند که نمایانگر ماهیت بنیادی- مزانشیمی آنها بود.

  نتیجه گیری: روی هم رفته می توان گفت که استفاده از سرم تهیه شده از خون محیطی موش صحرایی می تواند به طور مشخص قابلیت حیات و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی همان گونه را افزایش دهد و از این نظر جایگزین مناسبی برای سرم گاوی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها