• تحقق یک روش کارآمد اکتیواسیون الکتریکی- شیمیایی جهت فعال سازی پارتنوژنیک اووسیت گاو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 589
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: جستجوی یک راهبرد کارآمد برای اکتیواسیون پارتنوژنیک اووسیت گاو

  مواد و روشها: اووسیت های بالغ شده آزمایشگاهی ابتدا در معرض پالس الکتریکی قرار گرفته و پس از درمان با 15 ترکیب متوالی ممکن از سه اکتیواتور شیمیایی ethanol (et), strontium (sr), calcium ionophore (ci)  تحت تاثیر یک مهار کننده پروتئین کینازی قرار گرفتند. اووسیت های تحت درمان و نیز اووسیت های لقاح یافته (گروه کنترل) تا 8 روز کشت داده شدند. تکوین جنینی به صورت روزانه و شمارش سلولی بلاستوسیست با استفاده از رنگ آمیزی افتراقی در روز 8 کشت انجام پذیرفت.

  یافته ها: بالاترین میزان تولید بلاستوسیست به ترتیب در گروه 25) et-sr درصد)، 21.7) sr-ci-et درصد)، 20.7) sr-et-ci درصد) و 20.3) ci درصد) ثبت شد که تفاوت چشمگیری با همدیگر و با 46) ivf درصد) نداشتند به جز گروه ci که به طور معنی دار کمتر از (in vitro fertilization) ivf بود. شمارش تعداد سلول جنینی نیز کیفیت بهتر بلاستوسیست های تولید شده توسط ترکیبات دو تایی (et-sr)، سه تایی (sr-ci-et) و تکی (ci) را تایید کرد.

  نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر آن است که ترکیب دو تایی et-sr می تواند بهترین راهبرد اکتیواسیون مصنوعی اووسیت های بالغ شده آزمایشگاهی گاو باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها