• تاثیر ضایعه نخاعی مزمن بر فراساختار اسپرم های اپیدیدیمی رت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/03
  • تعداد بازدید: 420
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: مطالعه تاثیر ضایعه نخاعی مزمن بر فراساختار اسپرم های اپیدیدیمی در مدل حیوانی رت

  مواد و روش ها: تعداد 45 رت نر بالغ ار نژاد ویستار انتخاب و به سه گروه (spinal cordinjury) sci، شم و کنترل تقسیم شدند. گروه sci به دنبال لامینکتومی در سطح t10 و رهاسازی وزنه 15 گرمی از ارتفاع 10 سانتیمتری دچار ضایعه نخاعی شدند. در گروه شم تنها عمل لامینکتومی انجام شد و در گروه کنترل هیچ عملی انجام نشد. پس از هشت هفته اسپرم های اپیدیدیمی هر سه گروه به دست آمده وارد مراحل ثبوت اولیه و ثانویه، آبگیری، آغشته سازی، قالب گیری اولترامیکروتومی و رنگ آمیزی برای بررسی به وسیله میکروسکوپ الکترونی انتقالی  (tem: transmission electron microscopy)شدند.

  یافته ها: در بررسی میکروسکوپ الکترونی ناهنجاری خاصی درگروه های کنترل و شم مشاهده نشد. در گروه sci طیف وسیعی از ناهنجاری ها همانند وجود نواحی متورم در غشا، پارگی و لیز شدن غشا، انجام واکنش آکروزومی، وجود قطرات سیتوپلاسمی، کاهش دانسیته الکترونی هسته، تورم میتوکندری، فقدان دو یا چند میکروتوبول آکسونمال، حذف دو یا چند فیبر متراکم خارجی، به هم ریختگی عناصر داخلی دم، تغییرات آپوپتیک و نکروتیک در سر و دم اغلب اسپرم ها مشاهده شد.

  نتیجه گیری: مشاهدات میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ضایعه نخاعی مزمن سبب ایجاد انواع ناهنجاری ها در اسپرم های اپیدیدمی می شود. این تغییرات می تواند کاهش کیفیت اسپرم و در نتیجه کاهش پتانسیل باروری را در ضایعه نخاعی به دنبال داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها