• بررسی تحلیلی و عددی سهم خمش و برش دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1051
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سیستم سازه ای دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم مناسب در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل مزایای زیاد، در ساخت ساختمانهای بلند مرتبه جدید و بهسازی ساختمانهای موجود مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این سیستم در سازه های بلند نیازمند تحلیلی دقیق از رفتار دیوار برشی فولادی با در نظر گرفتن اثرات خمش می باشد، چرا که در سازه های متوسط و بلند، تغییرشکل های محوری بزرگ ستون ها و تشدید اثرات آن ها در ارتفاع باعث می شود تا تغییر مکان های خمشی حاکم گردد. در این مقاله برای بررسی دقیق تر رفتار دیوار برشی فولادی، رفتار قاب 3 طبقه سیستم دیوار برشی فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی به روش های شیب– افت اصلاح شده، اندرکنش قاب و ورش و روش آنالیز اجزاء محدود با یکدیگر مقایسه گردیده اند. نتایج نشان دادند که مقادیر تغییر مکان نسبی طبقات ناشی از روش شیب– افت اصلاح شده و اندرکنش قاب و ورق تفاوت قابل توجهی با مقادیر تغییر مکان های واقعی سیستم ناشی از مدل اجزاء محدود داشته و نیازمند اصلاح می باشند. این تفاوت به دلیل تشکیل میدان کشش قطری ناقص در مرحله پس از کمانش ورق های فولادی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها