• بررسی اثر آماده سازی عاج با غلظت ها و زمان کاربرد متفاوت edta بر استحکام باند ریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ توسط sem

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: بهبود قدرت باند مواد چسبنده به عاج در سطحی عاری از میکروب یکی از اهداف adhesive dentistry می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر ethylene diamine tetraacetic acid: edta با دو نوع غلظت 15 و 24 و دو زمان متفاوت سی و شصت ثانیه روی استحکام باندریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ به عاج و توسط scanning electron microscope: sem می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگای با استفاده از پنجاه دندان پره مولر انسان، صد نمونه تهیه شد. نمونه ها بر اساس گروه باندینگ به دو گروه clearfil se bond (گروه futurbond nr ,(1 (گروه 2) و بر اساس زمان و غلظت هر کدام به پنج زیرگروه تقسیم شدند:

  1)گروه کنترل، 2) گروه 15%, edta و سی ثانیه، 3)گروه 15%, edta و شصت ثانیه، 4) گروه 24%, edta و سی ثانیه 24%, edta (5 و شصت ثانیه. آماده سازی لازم روی نمونه ها انجام شد و بعد استوانه کامپوزیتی روی آنها قرار گرفت و بعد از پانصد سیکل ترموسایکلینگ آزمون microshear bond strength انجام شد. سپس از ده دندان پره مولر دیگر، ده نمونه تهیه گردید و پس از دمینرالیزایشن در 6 n hci به مدت سی ثانیه و دپروتئینیزیشن naocl 2.5% به مدت ده دقیقه و خشک کردن در desicator در زیر sem مورفولوژی لایه هیبرید بررسی شد. یافته ها با استفاده از tukey test, one way anova, 3 way anova آنالیز گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها