• بررسی اثر کاربرد صفحه های پرسنلی، کامپوزیتی و فلزی بر مقاومت به شکست دندان های قدامی reattachment شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 901
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: یکی از شایع ترین مشکلات دندانپزشکی شکستگی تاج می باشد که محققان و دانشمندان به دنبال بهترین و مناسب ترین روش می باشند که مقاومت به شکستگی نزدیک یا برابر با دندان سالم داشته باشد. در این مطالعه اثر کاربرد پلیت های فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی بر مقاومت به شکست دندان های قدامی reattachment شده بررسی می گردد.

  روش بررسی: این مطالعه به صورت تجربی و در محیط آزمایشگاه انجام شد. چهل دندان اینسایزور مندیبول که به دلیل مشکل پریودنتالی به صورت سالم  از دهان خارج شده بودند، به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شده که گروه اول (شاهد) ده دندان سالم را شامل می شد. سی دندان باقیمانده توسط دیسک در چهار میلی متری کرونالی بریده شدند و توسط کامپوزیت flowable دوباره به هم چسبانده شدند. گروه دوم را برای صفحه کامپوزیتی در لینگوال (cl)، گروه سوم را برای صفحه فلزی در لینگوال (ml) و گروه چهارم را برای صفحه پرسلنی در باکال (pl) تراش داده و قالب گیری شدند، پس از آماده شدن در لابراتوار توسط سمان رزینی بر روی دندان های تراش داده شده قرار گرفتند و چهل دندان در اکریل خود پخت مانت و توسط دستگاه zwick با سرعت 0.5 میلی متر بر دقیقه تحت زاویه 135 درجه، دو میلی متر پایین تر از لبه اینسایزال نیرو وارد شد تا دندان ها بشکنند. سپس داده توسط آنالیز آماری anova یک سویه بررسی گردید.

  یافته ها: مقاومت به شکست بر حسب نیوتن در گروه شاهد، گروه با صفحه کامپوزیتی، گروه با صفحه پرسنلی و صفحه فلزی به ترتیب (147.14±438.85)، (109.59±420.05)، (230.02±364.92) و (148.87±345.01) بود. از نظر آماری هیچ تفاوت معنی داری بین سه گروه مورد مطالعه با گروه شاهد وجود نداشت. نتیجه گیری: مقاومت به شکست در دندان reattached شده با صفحه کامپوزیتی از مقاومت به شکست دندان شاهد کمتر ولی از مقاومت به شکست گروه های صفحه فلزی و گروه های صفحه پرسنلی بیشتر می باشد. به دلیل عدم وجود تفاوت آماری بین سه روش مورد مطالعه با مقاومت به شکست دندان امکان استفاده از آنها بر حسب شرایط بیمار و وضعیت دندان وجود دارد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها