• تعیین شاخص بهینه و تهیه نقشه آسایش اقلیمی جهت جذب گردشگران در مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 522
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در نخستین گام مدل های آسایشی اقلیمی بیکر، ترجونگ، فشار عصبی، tci و دمای معدل بعنوان 5 مدل آسایش اقلیمی شاخص انتخاب گردیدند که با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp مورد سنجش قرار گرفتند 5 مدل فوق بعنوان گزینه ها و چهار معیار زیر جهت سنجش انتخاب گردید که به شرح زیر می باشند.

  :a میزان توجه به پارامترهای موثر در شاخص با توجه به اقلیم مازندران

  :b میزان دقت و پارامترهای موثر در شاخص بر شرایط فیزیکی افراد

  :c تعداد پارامترهای مختلف موجود در شاخص

  :d میزان توجه و اهمیت متخصصان اقلیمی به شاخص های منتخب در خصوص انتخاب شاخص بهینه برای مازندران

  پس از طی مراحل وزن دهی نتیجه حاصل از محاسبات دستی و نرم افزار expert choice نشان داد که بهترین مدل آسایش اقلیمی برای استان مازندران مدل tci می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده برای 15 ایستگاه هواشناسی استان مازندران نتایج زیر برای 12 ماه سال حاصل شده است که می تواند اطلاعات مفیدی را در ماه های مختلف سال در اختیار گردشگران برای انتخاب مقصد بهینه گردشگری قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم