• نقش بخش خصوصی و دولتی در تولید مسکن از منظر توسعه پایدار شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 503
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مسکن در برنامه توسعه یکی از بخش های اساسی قلمداد می شود. در ایران نیز در طی برنامه های توسعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار راهبردها و اهداف ضروری بنابر نیازهای جامعه مطرح شده است اما عملکرد آن در طی برنامه های اول و دوم توسعه بعد از انقلاب بیش از هفتاد درصد نبوده است. در این تحقیق با بررسی اجمالی پنج برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش مسکن بر هدف توسعه پایدار شهری از دیدگاه اقتصادی تاکید می شود. هدف دیگر پژوهش حاضر بررسی جایگاه بخش خصوصی در تولید و سرمایه گذاری در مسکن به عنوان یکی از اهداف برنامه های توسعه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که همواره بیش از 95 درصد سرمایه گذاری مسکن در دست بخش خصوصی است که در سالهای اخیر این سرمایه گذاری افزایش یافته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها