• پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 1253
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفته و عواملی که سبب برقراری پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی می شود، از نظر متخصصان و صاحب نظران استخراج شده و میزان تاثیرگذاری این عوامل در ساکنین مجتمع های مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و پیمایشی بوده، که از طریق گردآوری اطلاعات با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و تنظیم پرسشنامه بوده و در نهایت با تحلیل داده ها میزان اهمیت هر کدام در پایداری اجتماعی مشخص شده است. جامعه آماری، مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل می باشد که 44 واحد آن بطور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. حاصل چنین است: ایجاد فضاهایی برای تعاملات اجتماعی بین ساکنین در داخل مجتمع، ایجاد فضای بازی کودک در حیاط مجتمع، ایجاد فضاهای جنبی در داخل واحدها و چند عملکردی بودن فضاهای مسکونی، ایجاد حس تعلق خاطر نسبت به محیط و کالبد مجتمع، با استفاده از طراحی های متنوع، تجانس همسایگان و در نتیجه ایجاد ارتباط میان آنها، مشارکت، تعداد و کیفیت فضاهای جنبی خارجی مانند پارکینگ و انبار و تعداد واحدها در یک بلوک، به ترتیب، از جمله مواردی اند که در طراحی مجتمع های مسکونی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها