• بررسی اثر شرایط الکتروریسی بر قطر و مورفولوژی نانوالیاف پلی آکریلو نیتریل: اثر فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده، قطر سوزن و دمای محیط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/12/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/12/02
  • تعداد بازدید: 780
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نانوالیاف به دلیل خواص منحصر به فردی که دارند می توانند به عنوان مواد مناسبی در زمینه های مختلف از جمله مهندسی بافت، فیلتراسیون، پوشش های محافظ، متوقف کننده حرکت آنزیمها و سیستم های انتقال دارو استفاده شوند. در این پژوهش، نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از دی متیل فرمامید به عنوان حلال با روش الکتروریسی تولید شد و اثر فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده، قطر داخلی سوزن و دمای محیط بر قطر و مورفولوژی نانوالیاف مورد بررسی قرار گرفت. قطر داخلی سوزن و دمای محیط از جمله عواملی هستند که بر خلاف اثر قابل توجهی که می توانند داشته باشند ولی تاکنون در مطالعات پژوهشگران سهم بسیار اندکی را داشته اند. به همین دلیل اثر این دو عامل در این پژوهش با جزییات مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی مورفولوژی و قطر نانوالیاف با کمک عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت گرفت. مشاهدات نشان داد با افزایش فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده از 10 به 20 سانتی متر قطر متوسط نانوالیاف از 334 به 248 نانومتر کاهش یافت و سپس با افزایش فاصله به 25 سانتی متر قطر متوسط به 160 نانومتر افزایش پیدا کرد. با کاهش قطر داخلی سوزن از 1.06 به 0.6 میلی متر قطر متوسط نانوالیاف از 168 به 114 نانومتر کاهش یافت. همچنین با افزایش دمای محیط از 20 به 35 درجه سانتی گراد قطر متوسط از 167 به 111 نانومتر کاهش یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها