• مطالعه پارامترهای عملیاتی تاثیرگذار بر مصرف انرژی در کورهای دوار سیمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/09/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/09/20
  • تعداد بازدید: 439
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سیمان یکی از صنایع معدنی که به عنوان پایه توسعه صنعتی کشورها مورد توجه می باشد. قبل از انقلاب قریب 15 میلیون تن سیمان در کشور تولید می گردید، هم اکنون بالغ بر 80 میلیون تن سیمان تولید می گردد. کوره سیمان به عنوان قلب کارخانه سیمان در ایجاد تولید کلینکر به حساب می آید. در این مطالعه پارمترهای تاثیرگذار (دما، ترکیب درصد خوراک، سرعت مواد، خصوصیات شیمی فیزیک سیمان، فازهای سیمان) بر مصرف انرژی مطالعه می شود. معادله های حاصل از موازنه جرم در حالت پایدار و با استفاده از نرم افزار matlab با در نظر گرفتن واکنش های شیمیایی به منظور تعیین توزیع غلظت مواد، همچنین سرعت واکنش ها و روابط مربوط به پارامترهای متغیر نظیر سطح مقطع، سرعت مواد در کوره، دور کوره و غیره استفاده شده که به صورت هم زمان حل شده اند. مقایسه نتایج ارائه شده با اطلاعات تجربی، جواب قابل قبولی و نزدیک به هم می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها