• ارزیابی داده های رفتار سنجی نشت از پی و تکیه گاههای سد بتنی دوقوسی جیرفت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به ویژگی های سدهای بتنی دوقوسی، بحث رفتارنگاری در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رفتارنگاری در سدهای بتنی شامل رفتارنگاری بدنه و پی سد می باشد که رفتارنگاری بدنه به بررسی عملکرد بدنه سد از لحاظ جابجایی ها و تغییر شکل ها با استفاده از ابزارهایی نظیر پاندول ها، درزه سنج ها و شیب سنج ها می پردازد و رفتارنگاری در پی و تکیه گاهها عمدتا شامل بررسی میزان نشت آب و تغییرات سطح پیزومتریک با استفاده از ابزارهایی نظیر زهکش ها و پیزومترها است. در تحقیق حاضر نتایج حاصل از پیزومترها و زهکش های نصب شده در پی و تکیه گاههای سد بتنی دوقوسی جیرفت که برای رفتارنگاری نشت به کار می روند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها