• بررسی آزمایشگاهی تغییرات تر شوندگی سنگ مخزن بر اثر آلودگی سیالات حفاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/20
  • تعداد بازدید: 570
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اهمیت ترشوندگی در بهره برداری از مخازن در این تحقیق تاثیر آلودگی گل حفاری استفاده شده در مخزنی از نواحی مرکزی ایران که در حال تولید و هم چنین حفاری است با استفاده از آزمایش اندازه گیری زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفت. این اولین بار است که این آزمایش برای مخزن مورد مطالعه و گل حفاری استفاده شده در آن به طور خاص انجام می شود. از کانی کلسیت به عنوان نماینده ای از سنگ مخزن استفاده شد. آزمایش طوری طراحی شده است که نزدیک به شرایط مخزن مورد مطالعه باشد. برای شبیه سازی شرایط مخزن بعد از آلودگی با سیال حفاری نمونه را در سیلندر حاوی گل حفاری قرار دادیم و جهت شبیه سازی هر چه بیشتر شرایط مخزن آزمایشها در دمای 110 سانتی گراد تکرار شدند. برای به دست آوردن زاویه تماس از آب شور موجود در مخزن در مقایسه با آب دریا استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به اینکه مخزن کربناته و آبدوست است آلودگی گل حفاری باعث میشود تا مخزن به سمت حالت نفت دوست پیش برود که این امربه مرور زمان آسیب سازند و کاهش تولید نفت را در پی خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها