• بررسی آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری و ضریب اندرکنش دیوار حائل مسلح

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/10/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شکل پذیری دیوار های حائل بتنی بدلیل افزایش ارتفاع یکی از مسائل مهم در مورد نشست سازه های روی این دیوارها می باشد. ترکیب تسمههای فولادی و خاکریز دانهای با کیفیت بالا به همراه پانلهای بتنی در گذشته به عنوان یک تکنیک موفق خاک مسلح بکار گرفته میشد، تا زمانی که مصالح پلیمری برای مقابله با خوردگی معرفی شدند. در ابتدا سختی کمتر و تمایل به خزش در قابلیت کاربرد آنها در دیوارهای خاکی مسلح تردید ایجاد کرد، اما در حال حاضر دیوارهای مسلح با ژئوسنتتیکها با قابلیت هزینه کمتر و ساخت آسان در سراسر دنیا کاربرد دارد. در مهندسی ژئوتکنیک اندرکنش بین خاک و ژئوسینتتیکها، از بیشترین اهمیت در کاربرد این مصالح به عنوان مسلح کننده بر خوردار است. مکانیزم اندرکنش خاک – ژئوسینتتیک بسته به نوع و خصوصیت ژئوسینتتیک و خاک میتواند بسیار پیچیده باشد. برخی از ژئوسینتتیکهایی که به عنوان مصالح تسلیح بکار برده میشود، می توانند به دلیل خصوصیات هندسی و رفتار وابسته به زمان و یا وابسته به نرخ کرنششان به این پیچیدگی بیافزایند. بنابراین به منظور پیشرفت و فهم بهتر اندرکنش خاک – ژئوسینتتیک، آزمایشهای متفاوت و آنالیز های تئوری متفاوت در سال های اخیر بوجود آمدهاند. تعیین ضریب پیوستگی برای ژئوگریدها تنها از طریق تست pull out ممکن میباشد. هدف از این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری خاک مسلح دیوار حائل و تخمین ضریب اندرکنش دیوار حائل مسلح است. نتایج نشان دادند که برای خاکریز مسلّح شده در عمق، ناحیه برش خورده دارای گوه عمیق تر و با حجم بزرگتر نسبت به حالت غیرمسلّح بوده و استفاده از ضریب ثابت در مدلسازی اندرکنش خاک-ژئوگرید، منجر به تغییر شکلهایی کمتر از میزان حقیقی آن شد و همچنین افزایش تعداد لایههای مسلّح کننده، با کاهش تغییرمکان دیوار و با افزایش نسبت باربری پی نواری همراه بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها