• تعیین طول میخ بهینه در پایدارسازی گودهای میخ گذاری شده بر مبنای کنترل ضریب اطمینان تعادل حدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 671
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  روش میخ گذاری یا نیلینگ یکی از رایجترین و سریعترین و اقتصادی ترین روش های پایدارسازی دیواره های گودبرداری شده به شمار میرود. طراحی و اجرای یک طرح میخ گذاری ایمن و اقتصادی در گودبرداری ها همواره مورد توجه طراحان و مجریان قرار داشته و کاهش مجموع طول میخ استفاده شده برای پایدارسازی دیواره گود و در نتیجه بدست آوردن یک طرح اقتصادی در عین ارضای ضریب اطمینان مجاز و تغییر شکل مجاز آیین نامه موضوع مهمی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر دستیابی به این طرح می باشد. در این پژوهش بدست آوردن طول بهینه میخ با استفاده از روش آزمون و خطا و با تعریف دو پارامتر طول میخ اولیه و زاویه گذرنده از انتهای میخها، چیدمانهای مختلفی برای سه عمق مختلف 10، 14 و 18 متری به دست آمده است و تغییر چیدمان ها با استفاده از تغییر دو پارامتر طول میخ اولیه و زاویه گذرنده از انتهای میخ ها ایجاد شده است و در انتها طرحی که ضریب اطمینان مجاز را ارضا نماید و کمترین مجموع طول میخ را داشته باشد به عنوان طرح بهینه انتخاب میگردد هم چنین مشخص میگردد که با افزایش زاویه گذرنده از انتهای میخ ها و در نتیجه افزایش طول میخ ضریب اطمینان دیواره میخ گذاری شده افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها