• ارتباط حس همگرایی با تغییرات 4 ساله فشار خون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/03/01
  • تعداد بازدید: 781
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و اهداف : یک حس همگرایی قوی با کاهش خطر مرگ ناشی از تمامی علل و علل قلبی  عروقی مرتبط گردیده است ولی مکانیسم بیولوژیک این ارتباط، ناشناخته باقی مانده است. این مطالعه ارتباط بین حس همگرایی، بعنوان یک صفت شخصیتی که دید به زندگی در مقابل شرایط استرس زا را اندازه گیری می کند، و تغییرات سالانه فشار خون با افزایش سن را در مردان و زنان بررسی می کند.

  روش کار: در سال میلادی، 2001 بررسی پرسشنامه ای و اندازه گیری فشارخون به همراه معاینات سالانه بالینی بر روی 1760 کارمند ژاپنی ( 963 مرد و 797 زن ) در سنین 20 تا 60 سالگی که فاقد پرفشاری خون بودند، انجام گردید. فشارخون در این گروه بطور سالانه و برای 4 سال متوالی تا سال 2005 اندازه گیری گردید. پس از امتیازدهی به روش لیکرت، حس همگرایی در ابتدای مطالعه بر اساس چهارک امتیازات تقسیم بندی گردید. داده ها با استفاده از روش معادلات برآوردی تعمیم یافته (gee) تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج: فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در مردانی که در چهارک سوم حس همگرایی (58~<53≤) طبقه بندی گردیدند نسبت به مردانی که در پایین ترین چهارک حس همگرایی (46≥) قرار داشتند به ترتیب به طور متوسط 5.00 و 3.52 میلی متر جیوه کمتر (p<0/05) با افزایش سن افزایش یافت.

  نتیجه گیری: نتایج مطرح کننده این موضوع هستند که حس همگرایی دارای اثرات ارتقاء سلامت بر روی تغییرات سالانه فشار خون در مردان است که از یک الگوی خطی پیروی نمی کند. مردان با سطح حس همگرایی متوسط بالا ممکن است در معرض خطر کمتری از دچار شدن به پرفشاری خون باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها