• بررسی الگوهای بومی اقلیمی به منظور تدوین مفهوم پایداری (نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/16
  • تعداد بازدید: 1093
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اقلیم در معماری سرزمین ایران همواره از عوامل تعیین کننده در عرصه معماری بوده است. بنابراین به نظر می رسد، کنکاش پیرامون مفاهیم و مبانی اقلیمی امری ضروری در جهت بازشناسی معماری بومی هر سرزمین باشد. اقلیم معتدل و مرطوب همواره در طول تاریخ معماری خود و در پردازش به مفاهیم و اصول معماری در رابطه مستقیم با اقلیم عجین بوده است. تاثیر اقلیم و شرایط آن بر شکل، کالبد، ریخت و غیره، ساختار معماری در این بوم به صورت مشهود دیده می شود. هدف از نگارش این پژوهش دستیابی به شرایط آسایش انسان در جهت معماری پایدار در ساختمان های سنتی و معاصر مناطق معتدل و مرطوب می باشد. در پژوهش حاضر که از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی– تحلیلی، بررسی شده است، نتایج حاصله، نشان می دهد پایداری و اصول رعایت اقلیمی جزء جدا نشدنی از معماری و ساخت و ساز بوده و هست و به کارگیری این اصول نه تنها محیط و فضای آسایشمند، بلکه کمک به محیط زیست و بقای بشر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها