اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • عدالت فضایی گامی به سوی عدالت اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/20
  • تعداد بازدید: 456
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مبحث عدالت فضایی به عنوان یک خواست همگانی در میان اغتشاشات شهری و انسانی به عنوان اصلی کلیشه ای و درعین حال چاره سازمی تواند با مشخص نمودن حدو مرزها و چهارچوب ها، تلنگری جهت تحقق بخشی به شهری عادل به کارآید. اما از آنجائیکه مفهوم عدالت به خودی خود قابل حصول نیست جهت اجرایی شدن نیازمند اقدامات هماهنگ وزنجیر وار در طرح ها وبرنامه ها می باشد. تمایل همگانی مردم به شهرنشینی و ساخت وسازهای انبوه شهرنشینی، باعث خلق مشکلات زیادی درفضا وبه تبع آن برای انسان می گردد. مقاله ی حاضر به صورت توصیفی و با روش اسنادی، کتابخانه ای با هدف ترویج مبحث عدالت در بعد جغرافیایی و فضایی و به جریان انداختن این مهم و با تاکید براین دست آورد که عدالت اجتماعی وعدالت فضایی مکمل وبانی یکدیگر می به ارتباط و کنش و واکنش عدالت فضایی و عدالت اجتماعی پرداخته و معیارها واصولی راجهت مکان یابی مطلوب ارائه می دهد و و در نهایت نیز، راهکارها و پیشنهاداتی در این باب با امید عملکرد بهتر مجریان و توجه ویژه به اصل عدالت مطرح می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها