• بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیکی نارسایی قلب در بیماران بستری بیمارستان های شهر یزد طی سالهای 80- 1379

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1384/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/04/01
  • تعداد بازدید: 646
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: نارسایی احتقانی قلبی مهم ترین علت بستری شدن در بیمارستان های اکثر کشورهای جهان است. این مطالعه با هدف بررسی علل، علایم کلینیکی و پاراکلینیکی، طبقه بندی و درمان های انجام شده در مورد این بیماری انجام گرفته است.

  روش بررسی: این مطالعه از نوع مشاهده ای، توصیفی- تحلیلی بوده و به روش مقطعی بر روی 258 بیمار مبتلا به نارسایی قلب بستری شده در بخش های قلب و عروق بیمارستان های شهر یزد طی سالهای 80-1379 انجام شده است روش نمونه گیری سرشماری تا حصول تعداد نمونه کافی صورت گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و معاینه بر اساس معیار فرامینگهام جمع آوری و به صورت پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات بیماران شامل: علل، علایم کلینیکی، پاراکلینیکی، طبقه بندی و درمانهای انجام شده بود. نتایج توسط نرم افزار spss 9.01 با استفاده از آزمونهای آماری t-test , anova و chi-square تجزیه و تحلیل و نتایج به صورت mean ± sem گزارش گردید.

  نتایج: میانگین سنی افراد مبتلا به chf 0.73±67.59 (16 تا 95 سال) بود. 0.8 درصد از افراد مورد بررسی زیر 35 سال، 70.8% بالای 65 سال و بیشتر داشتند. میزان مرگ و میر 258 بیمار مورد بررسی به دلیل نارسایی قلبی 7.5% بود. میانگین سنی افراد فوت شده 71.75 سال بود. تمامی بیماران فوت شده در کلاس iv, iii طبقه بندی nyha بودند. از 240 بیمار باقی مانده 57.9% مرد و 42.1% زن بودند. شایع ترین علت را بیماری ایسکمیک قلبی تشکیل می داد که در 65.1% موارد عامل chf بود. فشار خون بالا، کاردیومیوپاتی و ضایعات دریچه ای به ترتیب: 4.6، 5 و 5.8 درصد از موارد را شامل شدند. میانگین تعداد دفعات بستری در سال 0.1±2.2 مرتبه، متوسط زمان بستری 3.8± 7.25 روز و متوسط هزینه بیمارستانی 89874.8 ±1122439 ریال بود.

  نتیجه گیرِی: نارسایی قلبی هزینه قابل توجهی بر بودجه بهداشتی مملکت تحمیل می نماید در حالی که بسیاری از عوامل زمینه ای و تشدید کننده نارسایی قلبی قابل پیشگیری و کنترل هستند، اهمیت برنامه ریزی و تحقیقات در جهت آموزش، درمان و پیشگیری بیماری در کشور ما، از ضروریات بهداشتی و درمان محسوب می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها