• بهبود عملکرد عناصر معماری و بازآفرینی آن در ساختارهای امروزی با استفاده از مصالح هوشمند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/21
  • تعداد بازدید: 501
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با پیشرفت فن آوری های نوین در عرصه ی مصالح ساختمانی، می توان مدل های اقتصادی قابل اجرایی از مصالح جدیدد را به جدای مصالح سنتی جایگزین کرد. در این میان مصالح هوشمند مورد توجه معماران و مهندسان سازه قرار گرفته، چرا که این مصالح روند بازدهی منطقی و برنامه ریزی شده را تسهیل نموده و از خصوصیات قابل تغییر در برابر نیازهای مختلف برخوردارند. با توجه به مطالعات صورت گرفتده مصالح هوشمند یکی از راه حله ای مناسب جهت ارتقای ساختمان سازی و تطییق آن با شرایط محیطی و همچنین در راستای کاهش مصرف انرژی عنوان نیازی جهانی، می باشد. این مقاله روندی را معرفی می کند که با استفاده از مصالح هوشمند و فناوری مربوط به آن، بهینه سازی هر چه بیشتر مصرف انرژی در ساختمان ها را ممکن می سازد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- تفسیری و به کمک جمع آوری اسناد و مطالعات کتابخانه ای، با تحلیل نقش مصالح هوشمند در بهیود خواص مواد و راهکارهایی جهت افزایش توان عملکردی آن ها در راستای افزایش طول عمر ساختمان، به این مهم دست خواهیم یافت که کاربرد این نوع مصالح در صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند سودمند و کارآمد باشد. با قرار دادن مصالح جدید در کنار مصالح سنتی می توان پنجره ی نوینی را رو به دنیای معماری امروز این کشور باز نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها