• ایجاد تسکین طی آندوسکوپی دستگاه گوارش در کودکان مقایسه دو روش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/06/01
  • تعداد بازدید: 393
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: آندوسکوپی یک روش تهاجمی و دردناک در کودکان است. کودکان نمی توانند اضطراب و استرس را تحمل کنند، لذا برای آندوسکوپی نیاز به استفاده از روش های کاهش اضطراب و استرس می باشد. هدف این مطالعه مقایسه پروپوفل در مقابل میدازولام داخل وریدی جهت کاهش اضطراب در کودکان است.

  روش کار: این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی تصادفی، بر 103 بیمار (2-14 سال) در مدت 9 ماه در سال 1385 در  بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. بیمارانی که نیاز به آندوسکوپی داشتند به سه گروه تقسیم شدند. در گروه اول، بیماران پروپوفل و در گروه دوم میدازولام داخل وریدی دریافت کردند و در گروه سوم هیچ آرام بخشی دریافت نکردند. در طی آندوسکوپی ضربان قلب، تعداد تنفس و اشباع اکسیژن قبل از آندوسکوپی و در طی آن با فاصله 1 دقیقه ثبت شد، ترمور، تعریق و معیار اضطراب با استفاده از مقیاس آنالوگ بینایی ثبت شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و از آزمون های آنوا و کای دو یا فیشر برای بررسی داده ها استفاده شد. معیار جهت معنی دار بودن آماری 0.05p<.

  نتایج: افزایش در ضربان قلب به طور واضح در همه گروه ها وجود داشت ( 0.038=(p، تعداد تنفس در همه گروه ها افزایش یافته بود. اشباع اکسیژن در گروه پروپوفل کاهش یافت اما مشخص نبود (0.017(p=، معیار اضطراب در گروه پروپوفل به طور مشخص پایین تر از گروه میدازولام بود (22±20 در مقابل 27±50، 0.001(p<، هیچ عارضه جانبی قابل توجه در گروه پروپوفل رؤیت نشد.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد داروی پروپوفل در کودکان یک داروی بسیار مفید و موثر است و تجویز آن سبب ایجاد تسکین بی خطر، حین آندوسکوپی در کودکان می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها