• مقایسه روش طول های مجزای استاندارد (sdom) با روش طول های مجزای بهبود یافته (mdom) در یک محفظه تشعشعی دارای شعله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/09
  • تعداد بازدید: 386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق، به مطالعه عددی انتقال حرارت تشعشعی در یک محفظه مستطیلی شکل دارای شعله پرداخته می شود. مخلوطی از هوا با 10% دی اکسید کربن و 20% بخار آب، محیط داخلی این محفظه را پر می کند. رفتارهای تابشی و حرارتی این محفظه با استفاده از دو روش راستاهای مجزای استاندارد و بهبود یافته مورد مطالعه قرار می گیرد. هم چنین، نتایج و زمان اجرای برنامه برای این دو روش با هم مقایسه می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شیوه رفتار انتقال حرارت تشعشعی، در این دو روش تفاوتی چندانی جود ندارد. اما از نظر مقدار شار حرارتی و دما، در این دو روش اختلافاتی وجود دارد. هم چنین زمان حل مسئله با استفاده از روش راستای مجزای بهبود یافته بیشتر از روش راستای مجزای استاندارد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها