• مطالعه ی ترمودینامیکی واکنش های تشکیل کمپلکس بین کاتیون سریم سه نیترات و 18 - کرون- 6 در مخلوط های دو جزیی حلال های نا آبی به روش هدایت سنجی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/09
  • تعداد بازدید: 717
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  واکنش تشکیل کمپلکس بین درشت حلقه 18- کرون -6 با کاتیون سریم سه نیترات در سیستم های حلالی استونیتریل/متانول با استفاده از روش تیتراسیون هدایت سنجی در دماهای مختلف، مورد مطالعه قرارگرفت .نتایج نشان می دهند که کمپلکس های تشکیل شده دارای استوکیومتری 1:1 {ml} می باشند. مقادیر ثابت های پایداری کمپلکس ها که با استفاده از داده های هدایت سنجی تعیین شدند نشان می دهند که پایداری کمپلکس های مذکور تحت تاثیر ماهیت و ترکیب حلال قرار می گیرند. در تمام مخلوط های دو جزیی حلال ها یک ارتباط غیر خطی برای تغییرات ثابت پایداری کمپلکس های مذکور بر حسب ترکیب حلال مشاهده شد. این نوع رفتار به برهمکنش های حلال- حلال در مخلوط های دوتایی حلال نسبت داده می شود مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی ()، تحت تاثیر ماهیت و ترکیب مخلوط حلال ها قرار می گیرد و تشکیل این کمپلکس ها در اکثر مخلوط های دوتایی حلال های مورد مطالعه از نظر آنتروپی و آنتالپی مساعد می باشند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم