• قیمت دهی بهینه هاب های انرژی صنعتی برای شرکت در برنامه های پاسخگویی بار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 497
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله توسعه یک مدل برای مدیریت بهینه بارهای صنعتی با قیمت دهی بهینه هاب های انرژی صنعتی به منظور شرکت در برنامه های پاسخگویی بار بررسی شده است. از این رو بر مبنای اطلاعات در دسترس شبکه توزیع، بهینه سازی انرژی بارهای صنعتی با رویکرد کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی و جریمه بار پیک ارزیابی و روند بهینه قیمت دهی به بارهای صنعتی به منظور مشارکت در برنامه های پاسخگویی به بار تعیین شده است. به عبارت دیگر دستیابی به سود مورد انتظار بارهای صنعتی با مینیمم سازی قیمت های اجرای برنامه پاسگویی به بار مد نظر قرار گرفته است. در این راستا مطالعات در نرم افزار gams ارزیابی و از مدل بهینه مدیریت بارهای صنعتی استفاده شده است. نتایج حاکی از کاهش هزینه ها از طریق روش پیشنهادی است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها