• بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش بانوان در پارک های شهر تهران (نمونه موردی پارک پرواز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 712
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی نوین و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، تغییر سبک زندگی افراد و نیز گسترش زندگی آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ، فعالیت های ورزشی شهروندان بویژه بانوان کاهش یافته است و به جای آن فعالیت های فکری و اشتغالات ذهنی افراد افزایش یافته که خود عامل موثری در شیوع بیماری ها و ... و پیامد آن ها، افزایش مرگ و میر می باشد. اهمیت فضای سبز شهری به عنوان عرصه های عمومی در الگوهای نوین زندگی شهری و نقش مهم این فضاها در نظام کاربری زمین، ایجاد فضاهایی جهت گذران اوقات فراغت برای شهروندان کاهش میزان آلودگی های محیطی و ایجاد رابط های قویتر، میان آنان با محیط شهری واضح و مشخص است. ارزیابی پارک پرواز تهران به عنوان یکی از پارک هایی که در مقایسه با سایر پارک های شهر دارای پتانسییل قابل توجهی به جهت بررسی از دیدگاه سلامتی بانوان می باشد. عنوان مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پژوهشگر می باشد که در روند انجام آن با تکیه بر مطالعات و مبانی نظری و تئوری های ارائه شده در مورد پارک های شهری و هم چنین مروری بر توسعه فضاهای ورزشی از دیدگاه بانوان، به ارزیابی عوامل موثر بر توسعه ورزش در پارک پرواز تهران می پردازد. مطالعه مزبور از نوع کاربردی است و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم