• تعیین موقعیت بهینه دیوار برشی در پلان نامتقارن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 607
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سازه ساختمان باید قادر به تحمل انواع مختلف نیروهای جانبی نظیر نیروهای ناشی از زلزله و باد باشند. از این رو نوع و محل سخت کننده در جهات طولی و عرضی ساختمان باید طوری طراحی و تعبیه گردد که نیروهای جانبی اعمالی در تراز کف طبقات را تحمل نموده و نهایتا به پی انتقال دهد. برای تحمل نیروهای جانبی در سازه های ساختمان بلند از سیستم های مختلفی مانند قاب های مهاربندی شده، قاب های صلب، قاب های میان پر، دیوارهای برشی، سازه های قاب دیوار و انواع دیگر استفاده شود. متداول ترین نوع ساخت کننده های جانبی در سازه های بلند، دیواربرشی می باشد. در طراحی این نوع سازه ها موقعیت قرار گیری دیوار برشی در پلان سهم بسزایی در میزان تحمل نیروهای افقی دارد. بهینه یابی موقعیت دیوار در پالان نه تنها کاهش قابل توجه تغییر مکان ها و لنگرهای دیوار و سایر عوامل سازهایی را به دنبا خواهد داشت بلکاه توزیع مطلوب برش در ارتفاع سازه را نیز نتیجه می دهد برای دستیابی این نوع سازه بهینه بایستی حالات مختلفی از سازه را با توجه به متقارن بودن در پلان و تقارن در ارتفاع یا عدم تقارن در پلان و تقارن در ارتفاع و یا انواع ترکیب های دیگر از این نوع مقایسه شود تا بهترین محل برای قرار گیری دیوار برشی بدست آید. در این مقاله بهترین موقعیت دیوار برشی برای سازه 10 طبقه در حالت پلان نامتقارن شکل، تحت اثر بار جانبی در حالت استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است نمودار های حاصل از لنگر پیچشی و وزن ساختمان نیز ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها