• بررسی مفهوم تقابل سنت و مدرنیته در طراحی یک فرهنگسرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 890
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه مسائل فرهنگی امری بدیهی و قابل توجه در کشورهای مختلف جهان بوده، لیکن دلیل این امر گسترش علوم و فنون در زمینه های مختلف، پیشرفت تکنولوژی و در پی این عوامل تغییر سبک زندگی مردم و بوجود آمدن پدیده مدرنیته و در پی آن پست مدرنیسم شده که باعث تغییر در فرهنگ و سنن ملل مختلف شده است. در این میان در کشورهای مختلف مکانی تحت عنوان مراکز فرهنگی یا فرهنگسراها بوجود آمده که مکانی برای آموزش و نمایش فرهنگ و عوامل مربوط به فرهنگ کشور مطبوع و فرهنگ سایر ملل می باشد. فرهنگسراها یا مراکز فرهنگی نمود پیشرفت ملل و کشورها در زمینه مطالعات فرهنگی دوره معاصر می باشد، بنابراین نیکوست با رویکردی تقابلی در زمینه تقابل سنت و مدرنیته در معماری معاصر به موضوع تحقیق رنگ و روی دهیم. تحقیق و پزوهش حاضر با تحقیق تحلیلی و توصیفی به بررسی مسئله فوق و امکان مد نظر قرار دادن این مسئله در امر طراحی مراکز فرهنگی یا فرهنگسراها می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها