• بررسی مولفه های مشترک معماری و سینما

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 2145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مباحث و سمینارهای فراوانی که در مورد ارتباط بین معماری و سینما برگزار شده، نشان از موضوعات مشترک بین دو رشته می باشد. هر دو رشته زمان، فضا، نور، رنگ و صدا را دستکاری می کنند؛ در سینما، برای تقویت روایت از یک فیلم، و در معماری، به منظور آشکار کردن ایده های پشت یک طراحی. معماری و سینما مجموعه ای از هنر و فنونی هستند که به کمک دستان توانای معمار و فیلم ساز در هم آمیخته اند. معماری و سینما هر دو به ایجاد فضا و روح زندگی می پردازند و در فرایند ادراک فضا، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندنرد. یکی از مباحث عمده در بررسی رابطه میان معماری و سینما، آن است که چگونه هر یرک از ایرن دو حوزه می تواند در ارتقا و پیشرفت حوزه ی دیگر موثر باشد. به عبارتی چگونه کسب آگاهی در زمینه ی معماری می تواند به یک سینماگر در ساختن اثری بهتر یاری رساند و به عکس، سینما چگونه می تواند به حرفه ی معماری کمک کند؟ در نگاه اول به نظر می رسد که در ایرن رابطه متقابل، اهمیت شناخت معمارانه و تسلط بر هنر فضاسازی برای سینماگران به مراتب ملموس تر و شناخته شده تر از اهمیتی است که سینما می تواند در یاری رساندن به معماران و شهرسازان داشته باشد، اما باید گفت که سینما از جوانب مختلفی می تواند در حوزه های معماری اثرگذار باشد. در این تحقیق مولفه های مشترک و تاثیرگرار این دو رشته معرفی و بحثای نظری مربوط به هرکدام ارایه می شود. با مقایسه ی نظری هر یک از این مولفه ها به شناخت بهتری از کارکرد آن ها در سینما و معماری می رسیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها