• نقش فرهنگ در معماری بومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 2216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آنچه به عنوان فرهنگ بر شمردیم (قوانین، ارزش ها و...)، تنها بخشی از فرهنگ هر جامعه است. فرهنگ، دارای بعدی دیگر نیز هست به نام بعد مادّی و منظور از آن، ساختمان ها، بناها، کارخانه ها و... است. معمار نمودی از فرهنگ یک جامعه است. عالی ترین آمال معنوی و مادی هر قومی در فرهنگ آنان تجلی می یابد. آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد فرهنگ است. علاوه بر این، فرهنگ وسلیه ای برای تمایز انسان های جوامع مختلف از بررسی یکدیگر بوده، مهم ترین عامل هویت ساز جوامع و اقوام گوناگون است باشناخت فرهنگ پیشنه ی مردم می توان به چونی هایشان پی برد. از طرفی معمار ی بومی در ارتباط با آب و هوا، فرهنگ و مصالح ساختمانی آن منطقه خاص، شکل می گر ید در این مقاله سعی بر آن است تا با روش تحلیلی _ توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تاثیر فرهنگ بر معماری بومی و ارائه راهکارهایی جهت استفاده از منابع از فرهنگ در شرایط بومی متاثر از فرهنگ، در شرایط امروز بپردازیم. در نتیجه با شناخت معماری بومی می توان جامعه را شناخت، با تکیه بر روشی صحیح و منطقی در شناخت فرهنگ ملی و بازگشت به خود می توان از دیدگاهی انتزاعی بلکه از طریق اندیشه ای فعال به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق و کامل گسستگی معماری از معماری بومی و فرهنگ بپردازیم و باید در نظر بگیریم که معماری هنریست اجتماعی و رشد کند فرهنگی و عدم آگاهی افکار عمومی رابطه ای مستقیم با چگونگی این گسستگی دارند. با توسعه فناوری با توجه به بی مهری هایی که به ویژگی فرهنگی می شود بازه هم بهتراست که معماری بومی را لحاظ کنیم و استفاده از تکنولوژی های بومی در زمان و مکان حال می تواند راهکار مناسبی برای شکل گیری بنا و ساختمان باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها