• بررسی عددی پایداری موج شکن های قائم تحت اثر امواج منفرد با ارتفاع زیاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 589
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  استفاده از موج شکن های قائم امروزه جایگاه ویژه ای نزد مهندسین پیدا کرده است. وقوع سونامی های عظیم باعث ناپایداری تعداد زیادی از این موج شکن ها در نقاط مختلف جهان گشته است. بررسی دقیق پایداری این موج شکن ها تحت حالات ویژه بارگذاری می تواند کمک مهمی به تصمیمات مهندسی در مورد به کارگیری این سازه ها داشته باشد. در این تحقیق به بررسی عددی پایداری موج شکن های کیسونی تحت اثر امواج عظیم سونامی با استفاده از مدل تجاری flow 3d پرداخته شده است. نمونه ای از این موج شکن ها تحت سه حالت ارتفاعی موج بلند توسط مدل عددی فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته و پروفیل های توزیع فشار افقی موج و فشار برکننده یا uplift برای آن ترسیم گشته است. در نهایت به بررسی پایداری سازه ای تحت دو حالت گسیختگی لغزشی و واژگونی پرداخته شده و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. از این تحقیق نتیجه می توان گرفت که مدل عددی flow 3d می تواند کمک شایانی به بررسی موج شکن های قائم تحت اثرات جدی دریا مانند سونامی، داشته باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که موج شکن های معمول در برابر موج های عظیم سونامی به شدت ناپایدار شده و توان ایستادن در برابر این امواج را ندارند، هم چنین به علت روگذر شدن موج از سازه قائم موج شکن، در پشت سازه آشفتگی زیادی به وقوع می پیوندد که برای پاشنه بستر توده سنگی خطرناک بوده و باید برای مقابله با آن تمهیداتی در نظر گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها