• مطالعه اثر زئولیت بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس ماسه دار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 580
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر بهسازی خاک های مسئله دار به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای بهبود خواص مهندسی خاک ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. خاک های ریزدانه رسی از جمله خاک های مسئله دار محسوب می شوند که روش های مختلفی جهت بهسازی آن ها پیشنهاد می گردد. یکی از این روش ها بهسازی خاک در نتیجه افزودن مواد شیمیایی به خاک است. در این مطالعه اثر زئولیت روی رفتار مقاومتی خاک رسی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا نوعی خاک رسی (ترکیبی از رس و ماسه 161 فیروزکوه) در آزمایشگاه تهیه شده و آزمایش مقاومت تراکم تک محوری روی نمونه های خاک رسی تثبیت شده با 5، 10، 15، 20 و 25 درصد زئولیت و در زمان های عمل آوری آنی، 7، 14 و 28 روزه انجام شده است. در ادامه نوع و شکل سطح گسیختگی نمونه ها در شرایط مختلف آزمایش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، با افزایش زئولیت مقاومت خاک افزایش می یابد. هم چنین بررسی سطح گسیختگی و نحوه شکست نمونه ها نشان میدهد سطح گسیختگی بعد از اولین ترک به سرعت ایجاد می شود بطوریکه در یک زمان بسیار اندک مقاومت نمونه به عدد بسیار کمی تا نزدیک به صفر کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها