• بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و کیفیت سود در بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 936
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت، نقش بسزایی در تصمیم گیری سهامداران ایفا می کند. با توجه به اینکه بر اساس اصول مبانی پذیرفته شده حسابداری و هم چنین با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی، سود حسابداری بر اساس فرض تعهدی تهیه می شود، مبالغ منتسب به آن از دو بخش نقدی و تعهدی تشکیل می گردد. بر اساس ساختارهای تئوری حسابداری، تفاوت اندک میان سود نقدی شرکت و سود تعهدی آن، نشان دهنده کیفیت بالای سود و شفافیت بیشتر در صورت های مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کیفیت سود بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی در دوران پیش و پس از بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها از 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1394 جمع آوری و با استفاده از داده های ترکیبی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه سرمایه و هم چنین هزینه بدهی با کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها