• شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات لوکوموتیو در شرکت راه آهن تهران با استفاده از تکنیک ahp فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 924
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی سیستم نت انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی به سیستم نت لوکوموتیو در شرکت راه آهن تهران پرداخته است. بر اساس ادبیات پژوهش و مبانی نظری مطالعات انجام شده پیشین، چهار معیار اصلی شامل ریسک، دسترسی، ارزش افزوده و هزینه به عنوان عوامل موثر بر ارزیابی سیستم نت، شناسائی شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی استفاده گردیده است. به جهت اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی سیستم نت از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. پرسشنامه های مبتنی بر مقایسه زوجی فی نفسه از روائی برخوردار هستند. برای بررسی پایائی پرسشنامه از نرخ ناسازگاری استفاده می گردد. در تمامی مقایسه های زوجی انجام شده نرخ ناسازگاری در بازه مورد قبول کوچک تر از 0.1 قرار داشته است. جامعه آماری پژوهش نیز گروهی متشکل از خبرگان و صاحب نظران باسابقه در زمینه برنامه ریزی و اجرای نت، بوده اند. بنابراین نمونه ای به حجم ده نفر استفاده شده است. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارهای اصلی نشان داده است: هزینه با وزن نرمال 0.451 از بیش ترین اولویت برخوردار است. ریسک با وزن نرمال 0.203 در اولویت دوم قرار دارد. ارزش افزوده با وزن نرمال 0.190 در اولویت سوم قرار دارد. دسترسی با وزن نرمال 0.156 از کم ترین اولویت برخوردار است. در نهایت با توجه به محاسبات انجام شده وزن نهائی هریک از شاخص های مدل می توان گفت fahp محاسبه شده است. براساس خروجی تکنیک fahp با تکنیک متوسط خرابی ها با وزن 0.2 در اولویت نخست قرار دارد. لوازم یدکی با وزن 0.14 در اولویت دوم قرار دارد. دسترسی به منابع انسانی با وزن 0.1 سومین شاخص با اهمیت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها