• بررسی عوامل موفقیت در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( ahp)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سالیان متوالی مزیت رقابتی سازمان ها در فرآیند تولید نهفته بود اما امروزه توانمندی در توسعه محصول جدید، یکی از قابلیت های مزیت آفرین محسوب می شود، به گونه ای که بسیاری از سازندگان طراز اول جهانی با واگذاری امر ساخت و معطوف شدن بر مدیریت طراحی و توسعه محصول و خدمات، رقابت در عرصه جهانی را پیش می برند. تغییرات سریع در عرصه های مختلف تکنولوژیک و نیز خواسته ها و نیازهای مشتریان ضرورت درک مفروضات جدید توسعه محصول و فرآیند شکل گرفته براساس این مفروضات را برجسته ساخته است. با وجود اینکه بسیاری از محققان بر این عقیده اند که توسعه محصول جدید عامل مهمی در ثروت اقتصادی یک کشور است، اما متأسفانه سطح اهمیت توسعه محصول جدید چندان با سطح موفقیتش قابل تطبیق نیست و خطر شکست در پروژه های توسعه محصول جدید زیاد است. در این مقاله از طریق مروری بر مطالعات انجام شده و استفاده از نظرات خبرگان به عوامل اصلی موفقیت در توسعه محصول جدید رسیده ایم و سپس با بدست آوردن معیارها برای هرکدام از این عوامل، ساختار سلسله مراتبی را ترسیم شده است. در مرحله بعد با توجه به معیارها و عوامل مؤثر بر توسعه محصول جدید پرسش نامه طراحی شده است که توسط تعدادی از خبرگان این امر تکمیل گردیده و نتایج حاصل از آن ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار expert choice بدست آمده است. در واقع در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید را به ترتیب اولویت رتبه بندی نماییم و در مورد هرکدام از عوامل نیز به رتبه بندی فاکتورهای مؤثر بر آن ها بپردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها