• تاثیر عوامل موقعیتی (محیطی) بر خرید آنی در فروشگاه های الکترونیک شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خرید ناگهانی یکی از جنبه های بسیار مهم رفتار مصرف کننده است و یک مفهوم حیاتی در بازار است به محض افزایش درآمد و توان خرید، خرید ناگهانی افزایش یافته و به صورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف کننده نمایان می شود. هدف این مقاله این است که بررسی کند آیا عوامل موقعیتی نیز می تواند بر خرید آنی تأثیر داشته باشد؟ پژوه کیفی حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر منطق اجرا قیاسی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوه مشتریان فروشگاه های عرضه کننده تلفن همراه، لپ تاپ، تبلتت و... شهر کرمانشاه درسال 1394 می باشند که با توجه به جدول مورگان بین 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه محقق ساخته ای با پایایی 0.847 توزیع شد. داده ها با نرم افزار amos و spss تجزیه و تحلیل شده اند. در نهایت تاثیر معنادار و مثبت عوامل موقعیتی (ترفیعات فروش، مضیط فروشگاه، رفتار فروشنده، موسیقی فروشگاه) بر خرید آنی تائید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها