• بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی معلمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 447
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رفتار شهروندی معلمان مدار متوسطه ناحیه 1 شهر سنندج پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان دوره تحصیلی متوسطه سال 91- 90 می باشد. نمونه ای به حجم 50 نفر از گروه مدیران و 100 نفر از گروه معلمان به عنوان گروه نمونه در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری ویژه مدیران و پرسشنامه رفتار شهروندی معلمان گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که بین سبک های رهبری مدیران یعنی سبک رهبری فردمدار، سبک رهبری موقعیت مدار و سبک رهبری هنجارمدار، و رفتار شهروندی مانند نوع دوستی، وظیفه شناسی، تکریم و احترام، جوانمردی، و فضیلت مدنی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها