• راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل swot

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/10/01
  • تعداد بازدید: 680
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان از جایگاهی ویژه در سطح استان برخوردار بوده و رشد و توسعه کالبدی آن در سال های اخیر چشم گیر بوده است. اما سیر رشد جمعیتی شهر سریع تر از سیر توسعه هماهنگ و پایدار آن روی داده است و ماحصل این اتفاق ازدیاد حاشیه نشینی، ازدحام و تراکم جمعیت، مشکلات ترافیک شهری و خصوصاً معضلات زیست معضلات زیست محیطی می باشد. یکی از مولفه هایی که می تواند تعادل را به وضعیت توسعه شهری بازگرداند توسعه پارک ها و فضاهای سبز شهری می باشد که یکی از اصلی ترین فاکتورهای توسعه پایدار به شمار می رود. از این رهگذر این مقاله بر آن است تا ابتدا به بررسی وضع موجود پارک ها و فضای سبز شهر سنندج پرداخته و به مقایسه آن با استانداردهای موجود بپردازد، سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و ایده آل به تبیین تهدیدها و فرصت های عمده و راهکارهای پیشنهادی با استفاده از مدل swot جهت توسعه پارک ها و فضاهای سبز بپردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پتانسیل های فضای سبز موجود در این منطقه یک فرصت بسیار مناسب بوده و شرایط بیرونی هم برای استفاده از این فرصت ها فراهم می باشد. نمره نهایی محاسبه شده در مدل راهبردی نشان می دهد که قوت ها وضعف های مشخص شده برابر با 3.4 بوده و برای فرصت ها و تهدیدها برابر با 2.6 می باشد. بنابراین از دیدگاه شهروندان شهر سنندج به لحاظ بسترها و توانمندی های درونی توسعه فضای سبز قوی تر از فرصت های بیرونی است که این امر در جهت گیری توسعه فضای سبز از دیدگاه شهروندان به سمت راهبرد تهاجمی میل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها