• بررسی نقش محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی از منظر توجه به مهارت های اجتماعی انجام گرفت. بدین منظور مولفه های پرورش مهارت های اجتماعی، پرورش مهارت های پیچیده، پرورش مهارت های اجرایی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای آنتروپی شاتون بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از شاخصه های مولفه های مهارت های اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی محاسبه و میزان توجه به هر یک از مولفه ها مشخص گردید. در این روش ابتدا تعداد کلمه یا تصویری که به مولفه مورد بررسی توجه کرده است مشخص شده و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از شاخص ها در کتاب مطالعات اجتماعی محاسبه شد. نتایج بررسی های انجام شده بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد بیش ترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه مهارت های اجتماعی می باشد و کم ترین ضریب اهمیت برای مولفه مهارت های پیچیده به دست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها