همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیرفناوری پیشرفته (تخته هوشمند) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرششم ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/01/30
  • تعداد بازدید: 736
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مدارس هوشمند مدارسی هستند که بر مبنای فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرند. مدرسه هوشمند مدرسه ای است که در کنار امکانات فیزیکی مدرسه که در سایر مدارس معمولی دیگر نیز وجود دارد از امکانات و فناوری های رایانه ای تجهیز شده و کنترل و مدیریت خود را بر این اساس انجام داده و سیستم ارزشیابی و نظارت را بصورت الکترونیکی و هوشمند اجرا می کند. در مدارس هوشمند آموزش ترکیبی، فناورانه و مبتنی بر چندرسانه ای می باشد. رویکرد تدریس در مدارس هوشمند یک روش تدریس فعال، مسأله محور و پژوهش محور با رویکرد ترکیبی می باشد که تلفیقی از روش های کاوشگری گروهی در آزمایشگاه، سخنرانی و شبیه سازی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فناوری پیشرفته (تخته هوشمند) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرششم ابتدایی شهرستان فراهان است. روش تحقیق، شبه آزمایشی با گروه گواه است. جامعه آماری، 200 نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه شهرستان فراهان و حجم نمونه، 60  نفر (دوکلاس پایه ششم) بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.  داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، روش تحلیل کوواریانس یک طرفه و با نرم افزار spss تحلیل شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها